Create an Account

Shopping cart

Close

Geen producten in de winkelwagen.

Veiligheid en privacy

Diamantine Nederland doet er alles aan om privégegevens ook echt privé te houden. Voor een correcte afhandeling van je bestelling hebben we een minimale set van je persoonsgegevens nodig.  Welke gegevens we vragen, waarvoor we ze gebruiken en hoe lang deze worden bewaard lees je op deze pagina. We leggen ook uit welke rechten je hebt en wie en voor hoelang inzage heeft tot je gegevens. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2019.

Diamantine, gevestigd aan Zamenhof 43, 3562 JT Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Zamenhofdreef 43
3562 JT Utrecht
030 265 81 82
info@diamantine.nl
diamantine.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@diamantine.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Diamantine verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:

• Het afhandelen van online betalingen
• Verzenden van nieuwsbrieven en transactionele emails
• Om contact met je te kunnen opnemen aangaande een bestelling of een vraag
• Om een een persoonlijk account te kunnen aanmaken op Diamantine.nl
• Om producten te kunnen leveren
• Diamantine analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
• Diamantine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Geautomatiseerde besluitvorming

Diamantine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diamantine tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CategorieBewaartermijnReden
Naam en adres gegevens5 jaarDiamantine bewaard 5 jaar na het opzeggen van een Diamantine persoonlijk account de persoonlijke gegevens.
Bankgegevens5 jaarDiamantine bewaard 5 jaar na het opzeggen van een Diamantine persoonlijk account de persoonlijke gegevens.
Bestelhistorie5 jaarDiamantine bewaard 5 jaar na het opzeggen van een Diamantine persoonlijk account de persoonlijke gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Diamantine Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Diamantine gebruikt alleen technische- en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Consumenten hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben ze het recht om eventuele toestemming(en) voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Diamantine. De klant kan ten alle tijden zijn of haar persoonsgegeven opvragen. Een dergelijk verzoek kan gedaan worden door een email te sturen naar info@diamantine.nl. Diamantine Nederland neemt contact met je op om je identiteit te kunnen vastleggen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Diamantine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Diamantine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice

Back to Top